Home > Nieuws > Duizend extra banen voor jongeren bij gemeenten

Duizend extra banen voor jongeren bij gemeenten

Donderdag 28 Januari 2016

Er komen bij de gemeenten duizend extra banen voor jongeren bij. Ook stellen gemeenten 730 banen beschikbaar voor mensen met een arbeidsbeperking.

Aanvaardbaar niveau

Die afspraak hebben vakbonden en de Vereniging van Gemeenten (VNG) met elkaar gemaakt in een nieuwe kortdurende cao voor gemeenteambtenaren. De 1000 extra banen voor jongeren komen bovenop de afspraak uit het vorige cao-akkoord 1500 jongeren te laten instromen. Onderdeel van de deal tussen de vakbonden en werkgever is ook te bekijken hoe onzekere, flexibele banen verder kunnen worden beperkt. De bij het cao betrokken partijen doen bovendien een onderzoek naar de haalbaarheid en wenselijkheid van een verhoging van de vervoersvergoedingen voor dienstreizen. Die zijn al heel lang niet meer verhoogd en zouden via een centrale afspraak op ‘een aanvaardbaar niveau’ kunnen worden gebracht.

Meer koopkracht

Dat alles staat in het principeakkoord dat vakbonden en VNG gisteren bereikten. In het akkoord zijn ook afspraken gemaakt over de loonsverhoging voor gemeenteambtenaren. De naar schatting 165.000 werknemers gaan er tot 1 mei 2017 in totaal 3,4 procent op vooruit. Daarmee is de loonstijging forser dan veel andere cao’s. Vakbond CNV spreekt van een 'fatsoenlijke loonsverhoging'. Cao-onderhandelaar Bert de Haas van FNV Overheid gebruikt andere woorden. ‘Dit akkoord is een waardering voor de mensen die op het stadhuis werken, de wijken schoonhouden of branden bestrijden. Zij krijgen meer koopkracht en zekerheid’, zegt hij.

Lees verder op www.binnenlandsbestuur.nl.