Home > Nieuws > Duurzame inzetbaarheid belangrijk bij CAO-onderhandelingen

Duurzame inzetbaarheid belangrijk bij CAO-onderhandelingen

Woensdag 01 April 2015

Bij de cao-onderhandelingen in 2014 trokken de looneisen de meeste aandacht, toch was ook duurzame inzetbaarheid een belangrijk gespreksonderwerp.

Uit onderzoek van werkgeversvereniging AWVN blijkt dat in 70% van de 409 afgesloten cao’s afspraken zijn gemaakt over duurzame inzetbaarheid. De indruk bestaat wel dat de inhoudelijke kwaliteit van die afspraken minder hoog is dan in voorgaande jaren: loonsverhogingen kregen vaak voorrang.

Duurzame inzetbaarheid staat voor beleid en maatregelen gericht op het behoud van arbeidsvermogen – werkenden die langer gezond en productief blijven.

  • Interne duurzame inzetbaarheid is gericht op de bestaande arbeidspopulatie van een organisatie. Het gaat dan bijvoorbeeld over opleidingen en gezondheidsbeleid.
  • Externe duurzame inzetbaarheid is gericht op het betrekken van andere doelgroepen bij het arbeidsproces. Het gaat dan bijvoorbeeld over het aannemen van mensen met een arbeidsbeperking.

Meer informatie over de cao-evaluatie 2014 van AWVN:
Werkgeven – Onderhandelingen vorderen moeizaam maar gestaag

Meer informatie over externe duurzame inzetbaarheid:
Mensen naar vermogen deel laten nemen aan de arbeidsmarkt

Bron: De Normaalste Zaak