Home > Nieuws > Eerste banen Participatiewet een feit

Eerste banen Participatiewet een feit

Donderdag 09 April 2015

In de arbeidsmarktregio Helmond-De Peel zijn de eerste plaatsingen vanuit de Participatiewet op zogenoemde garantiebanen een feit. Daarmee zijn de eerste mensen vanuit de nieuwe Participatiewet doorgestroomd naar werk. Twintig personen zijn inmiddels aan de slag voor werkgevers uit de regio, waaronder Oostappen Groep Vakantieparken en Dorel. Tijdens een feestelijke bijeenkomst werd stil gestaan bij hun nieuwe arbeidscontract.

Garantiebanen

Sinds 1 januari is de Participatiewet van kracht. In het verlengde hiervan hebben werkgevers en overheid in het sociaal akkoord afgesproken dat zij in de toekomst meer mensen met een arbeidsbeperking aan gaan nemen op zogenoemde garantiebanen. Landelijk zullen werkgevers tot 2026 125.000 extra banen creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Het gaat om 100.000 banen in de marktsector en 25.000 bij de overheid. Voor de regio Helmond-De Peel betreft het in ieder geval 250 extra arbeidsplaatsen voor de periode 2015/2016. Deze plaatsen worden in eerste instantie ingevuld door mensen met een indicatie sociale werkvoorziening die op 31 december 2014 nog geen arbeidscontract hadden en door Wajongers (jonggehandicapten) met arbeidsvermogen.

Quotumwet

Wanneer eind 2016 blijkt dat werkgevers onvoldoende banen hebben gecreëerd voor personen met een afstand tot de arbeidsmarkt, wordt de Quotumwet van kracht. De quotumheffing geldt alleen voor bedrijven met meer dan 25 werknemers en kan op zijn vroegst ingaan vanaf 2017. Binnen de arbeidsmarktregio Helmond-De Peel is de verwachting dat er voldoende banen voor de onderkant van de arbeidsmarkt gerealiseerd worden.

Regionaal werkbedrijf

In het kader van de Participatiewet is de Nederlandse arbeidsmarkt verdeeld in 35 arbeidsregio's. Om op regionaal arbeidsmarktniveau meer mensen met een arbeidsbeperking te plaatsen, worden 35 regionale werkbedrijven opgericht. De regio Helmond-De Peel is daar één van. Momenteel werken Werkplein Regio Helmond, de Atlant Groep en het Werkgeversplein Regio Helmond samen aan de totstandkoming van één organisatie voor werkgevers en werkzoekenden in de regio Helmond-De Peel. Dit werkbedrijf in wording is de spil tussen de vraag van werkgevers en het aanbod aan arbeidskracht en krijgt in de loop van 2015 gestalte. Daarop vooruitlopend werken genoemde partijen sinds 1 januari 2015 al operationeel samen.

Bron: persbericht Atlant Groep d.d. 2 april 2015.