Home > Nieuws > Eind augustus eerste inzichten monitor Sociaal Domein

Eind augustus eerste inzichten monitor Sociaal Domein

Donderdag 18 Juni 2015

Waarstaatjegemeente.nl publiceert eind augustus de eerste inzichten van de gemeentelijke monitor Sociaal Domein. Het is de eerste keer dat deze monitor wordt uitgebracht sinds invoering van de decentralisaties.

Waarstaatjegemeente.nl gaat daarna twee keer per jaar een gemeentelijke monitor Sociaal Domein publiceren. Op deze manier krijgen gemeenten geleidelijk aan steeds meer vergelijkingsmateriaal en inzichten.

Welke inzichten komen eind deze zomer beschikbaar?

De inzichten in de Wmo, Jeugdzorg, Participatiewet en sociale basisondersteuning die in augustus stapsgewijs beschikbaar komen, zijn:

  • Gemeenteprofiel: het gemeenteprofiel laat een aantal demografische kenmerken van een gemeente zien en geeft inzicht in de sociaal economische status van de burgers.
  • Inzicht in gebruik van zorg en ondersteuning: voor de Wmo, Jeugd- en Participatiewet zal inzicht worden gegeven in het gebruik van maatwerkarrangementen.
  • Inzicht in de stapeling van gebruik binnen de Wmo: hiermee wordt inzicht gegeven in de mate waarin burgers tegelijkertijd gebruikmaken van verschillende maatwerkarrangementen in de Wmo.
  • Inzicht in publieke gezondheid en sociale veiligheid: hiermee wordt inzicht gegeven in de sociale leefomgeving, zelfredzaamheid, samenredzaamheid, mentale gezondheid en leefstijl en inzicht in inzet mantelzorgers en vrijwilligers (bron GGD GHOR).

Meer informatie

Bron: VNG