Home > Nieuws > Experimenten haaks op nieuwe Participatiewet

Experimenten haaks op nieuwe Participatiewet

Maandag 07 December 2015

Steeds meer gemeenten willen experimenteren met soepeler regels voor bijstandsgerechtigden. Dat zou effectiever zijn om hen weer aan het werk te krijgen. De sollicitatieplicht, de tegenprestaties en het verplicht volgen van een reïntegratietraject komen te vervallen. In de Participatiewet, die sinds dit jaar van kracht is, zijn deze verplichtingen juist vastgelegd.

Lees verder op: www.volkskrant.nl