Home > Nieuws > Forfaitaire loonkostensubsidie (50%) en loonkostensubsidie voor werkende schoolverlaters nu mogelijk

Forfaitaire loonkostensubsidie (50%) en loonkostensubsidie voor werkende schoolverlaters nu mogelijk

Dinsdag 12 Juli 2016

Op 5 juli 2016 is de wetgeving aangeboden aan de Tweede Kamer die twee maatregelen mogelijk maakt in de vereenvoudiging van de Participatiewet.

  • Dit is ten eerste de forfaitaire loonkostensubsidie van 50 procent van het wettelijk minimumloon gedurende (maximaal) de eerste 6 maanden van het dienstverband.
  • Ten tweede is het nu mogelijk om loonkostensubsidie in te zetten voor jongeren (schoolverlaters) die al werken.

Met het aanbieden van de wetgeving aan de Tweede Kamer is het toegestaan aan gemeenten om vooruit te lopen op deze wetgeving en de implementatie al te starten. Doel van de maatregelen is dat werkplekken sneller tot stand komen of kunnen worden voortgezet. Deze maatregelen zijn in november 2015 aangekondigd en is in februari 2016 aangeboden aan de Eerste Kamer.

Zie ook

Kamerbrief maatregelen vereenvoudiging Participatiewet en Wet banenafspraak

Meer informatie

Wetsvoorstel vereenvoudiging en stroomlijning Participatiewet

Bronnen: Divosa/ Rijksoverheid