Home > Nieuws > Functiecreatie leidt tot meer efficiency en minder uitval

Functiecreatie leidt tot meer efficiency en minder uitval

Dinsdag 28 April 2015

Functiecreatie leidt tot een betere efficiency, meer flexibiliteit, minder uitval en grotere tevredenheid onder medewerkers. Dat blijkt uit de pilots 'Functiecreatie' bij enkele gemeenten en provincies die extra banen creëerden voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Centrale vraag tijdens deze pilots luidde: nieuwe functies creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, hoe pak je dat goed aan?

Om duurzame functies voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt waar te maken, is wel draagvlak en inbreng van medewerkers nodig. Zij moeten meedenken over taken die nieuwe functies vormen en die medewerkers ontlasten. Een sw-bedrijf kan dat ondersteunen met een quick scan.

De pilots werden uitgevoerd met subsidie van het Europees Sociaal Fonds (ESF). Bij de pilots waren onder meer de provincies Groningen en Fryslân, gemeenten Delft en Wijchen en de sw-bedrijven Breed en 'Werkse!' betrokken. De betrokken pilotorganisaties legden hun ervaringen vast in een handreiking.

Download

Handreiking Functiecreatie bij provincies en gemeenten (pdf, 1,4 MB)

Bron: www.sbcm.nl