Home > Nieuws > G4 en UWV stemmen jobcoaching op elkaar af

G4 en UWV stemmen jobcoaching op elkaar af

Maandag 30 Maart 2015

De G4 (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht) en het UWV hebben besloten om het instrument jobcoaching bij de invulling van de banenafspraak te harmoniseren. De VNG gaat deze afspraken breed delen, zodat ook andere gemeenten hier hun voordeel mee kunnen doen.

De G4 hebben de afgelopen maanden intensief overlegd met UWV over harmonisatie van het instrument jobcoaching bij de uitvoering van de banenafspraak in het kader van de Participatiewet.

Met de harmonisatie willen de G4 en UWV:

  • Werkgevers een simpel, eenduidig en aantrekkelijk basisaanbod aanbieden bij de invulling van de banenafspraak
  • Onderlinge concurrentie voorkomen ten aanzien van de vraag vanuit de arbeidsmarkt
  • Zoveel mogelijk gelijke kansen op de arbeidsmarkt bieden aan de doelgroepen van de banenafspraak en aan de werkgevers

De afspraken hebben geleid tot vrijwel volledige harmonisering van alle onderdelen van het instrument jobcoaching: definitie, doel, kerntaken, verantwoordelijkheden, kwaliteitseisen etc.

Verschil

Er blijft wel een verschil in intensiteit, met name in het aantal uren dat jobcoaching kan worden ingezet bij de zogenoemde externe jobcoachvoorziening van het UWV.

Regio

De G4 gaan de geharmoniseerde regeling ook gebruiken als basis voor hun samenwerking met gemeenten in de regio.

Meer informatie

Bijlage 1: Overzicht vergelijk tussen G4 en UWV jobcoaching (Word 24 KB)
Bijlage 2: De Jobcoaching-regeling UWV (Word 43 KB)
FAQ's afspraak jobcoaching tussen G4 en UWV (Word 19 KB)

Bron: vng.nl