Home > Nieuws > Garantiebanen beginnen bij besef managers

Garantiebanen beginnen bij besef managers

Maandag 11 Juli 2016

Waarom lukt het sommige provincies wel en andere niet om het beoogd aantal garantiebanen voor de baanafspraak te halen? Zowel bij de toppers als de floppers blijkt: het begint bij directeuren en managers die het écht willen.

Wat kan er

Fryslân staat zowel absoluut als relatief gezien aan de top als het gaat om het aantal gecreëerde Participatiebanen. 8,3 zijn het er, daar waar 3 banen de doelstelling was. ‘Maar eigenlijk zijn we helemaal niet met die doelstelling bezig’, aldus Bieneke Veuger van de afdeling P & O. ‘We willen gewoon mensen uit de doelgroep aan het werk hebben, op een duurzame manier. En dus zijn we gaan kijken naar wat er kan, niet naar wat er moet.’

Belang en urgentie

En er kon veel in Fryslân. Met 8,3 banen heeft de provincie haar doelstelling ruimschoots gehaald. Sommige provincies lukte dat niet en gemeenten lukte dat heel vaak niet. Wat is het Friese geheim? ‘Het heeft er mee te maken dat onze directeuren het belang en de urgentie zagen’, denkt Veuger. ‘Het scheelt of een directeur echt een ambassadeur is die de hele organisatie meekrijgt, of dat het er één is die zegt “jullie moeten het doen en zoek het maar uit”. Wij hadden heel gemotiveerde mensen die niet de budgetten maar de mensen leidend lieten zijn.’

Functiecreatie werkte niet

De provincie startte in 2014 al door mee te doen aan een pilot functiecreatie. Op allerlei afdelingen werd gekeken of mensen simpele taken als kopiëren, koffie klaarzetten of post afhandelen misschien uit handen konden geven en er op die manier een functie voor iemand uit de doelgroep gecreëerd kon worden. In Wijchen werd daar met succes een nieuwe baan mee gecreëerd, maar in Frysland werkte het niet. Veuger: Medewerkers op beleidsafdelingen kopiëren helemaal niet zoveel, bovendien blijven ze dat soort kleine klusjes graag zelf af en toe doen. Even heen en weer lopen is juist fijn en ook gezond.’

Lees verder op Binnenlands Bestuur.