Home > Nieuws > Gemeenten aarzelen over detacheren

Gemeenten aarzelen over detacheren

Maandag 07 December 2015

Veel gemeenten aarzelen nog of ze door het inzetten van detacheringen mensen met een arbeidshandicap aan het werk gaan helpen. Dit terwijl het overgrote deel van de arbeidsgehandicapten die aan het werk zijn, dit via detacheringen doet. Dat blijkt uit de monitor van brancheorganisatie in de Sociale werkvoorziening Cedris.

Dekkend netwerk
Van de 37 duizend Wsw’ers die bij reguliere werkgevers aan de slag zijn, werkt 30 duizend via een detachering. Het is daarmee een goed instrument om mensen aan de slag te krijgen. Het merendeel van de sociale werkbedrijven (bijna 60 procent) geeft in de monitor aan dat hun gemeenten mensen gaan detacheren. Tegelijkertijd zegt ruim 30 procent van de sociale werkbedrijven dat er in hun gemeente nog niet over is besloten. Cedris-voorzitter Job Cohen maakt zich daar zorgen over: ‘Dat betekent dat er niet langer een landelijk dekkend netwerk is van bedrijven die mensen met een arbeidshandicap kunnen detacheren. Dat vormt een duidelijk risico voor het realiseren van de baanafspraak.’

Baanafspraak
In sommige regio’s, zoals Groningen, wordt helemaal niet meer gedetacheerd. Tot nog toe blijken sociale werkbedrijven, vooral ook dankzij de Wsw-detacheringen, hofleverancier voor de baanafspraak waarbij bedrijfsleven en gemeenten 125.000 extra banen voor mensen met een arbeidshandicap zullen scheppen. De beschikbaarheid van het instrument detacheren is daarmee van groot belang voor het slagen van de baanafspraak, vindt Cedris.

Lees verder op Binnenlands Bestuur.