Home > Nieuws > Gemeenten in de knel door Participatiewet

Gemeenten in de knel door Participatiewet

Dinsdag 12 Mei 2015

Gemeenten kunnen de meeste werknemers van sociale werkplaatsen de komende jaren geen hoger salaris geven. Huib van Olden, wethouder Werk en Inkomen in 's-Hertogenbosch en onderhandelaar namens de VNG, sprak eerder deze week in de Volkskrant zijn zorgen uit over de geringe financiën om de Participatiewet uit te kunnen voeren. FNV heeft acties aangekondigd.

‘Er zijn nu al honderd gemeenten die het hele participatiebudget nodig hebben om de salarissen in de SW-bedrijven uit te betalen’, aldus Van Olden. Een hoger salaris voor werknemers van sociale werkplaatsen zit er daardoor niet in. 

Van Olden wijst erop dat gemeenten helemaal niets meer in kas hebben om andere arbeidsgehandicapten en bijstandsgerechtigden aan een baan te helpen. ‘Het aantal plekken in SW-bedrijven daalt door de vergrijzing wel, maar de bijdrage die gemeenten krijgen, daalt sneller, tot 1,65 miljard euro in 2019.’

Van Olden laat er een rekensommetje op los. Gemeenten krijgen dit jaar van het Rijk 2,87 miljard euro voor de Participatiewet. Het grootste deel daarvan, 2,2 miljard, is bestemd voor de lonen en de begeleiding van werknemers van sociale werkplaatsen. ‘Dan blijft er iets meer dan 600 miljoen euro over voor de half miljoen mensen die uiteindelijk naar werk moeten worden begeleid’, aldus Van Olden.

De cao voor de sociale werkvoorziening is ruim een jaar geleden verlopen. FNV dreigde afgelopen weekend nog met hardere acties als de onderhandelingen tussen de vakbonden en de VNG niet snel op gang komen. De FNV strijdt met name voor werkzekerheid voor werknemers van sociale werkplaatsen. ‘Daar wil de VNG nog wel over praten, maar op voorwaarde dat voor altijd wordt afgezien van loonsverhoging voor die groep. Dat is pure discriminatie en onacceptabel’,  aldus FNV-bestuurder Peter Wiechmann zaterdag in BN De Stem. (CC)