Home > Nieuws > Gemeenten verplicht om beschut werk te bieden

Gemeenten verplicht om beschut werk te bieden

Maandag 12 September 2016

Gemeenten worden vanaf 1 januari volgend jaar verplicht om mensen die niet in een gewone werkomgeving kunnen werken een geschikte werkplek aan te bieden. Dat heeft staatssecretaris Jetta Klijnsma (Werkgelegenheid) maandag aangekondigd.

Aantal blijft achter

Gemeenten krijgen geld voor mensen met een geestelijke of lichamelijke beperking die niet mee kunnen doen op de gewone arbeidsmarkt. Uit onderzoek van de inspectie blijkt echter dat het aantal 'beschutte werkplekken' dat de gemeenten zouden moeten creëren ver achterblijft bij de verwachtingen.

Kwart biedt geen beschut werk

Een kwart van de gemeenten biedt geen beschut werk. Gemeenten zouden dit jaar 3200 mensen aan werk moeten helpen, maar volgens het rapport van de Inspectie SZW waren er halverwege het jaar maar 115 plekken gerealiseerd.

Afgescheept

Klijnsma (PvdA) maakte in juni bekend dat zij de gemeenten een verplichting wilde opleggen. Dit stuitte op fel verzet van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, die daarin een poging zag de sociale werkvoorziening opnieuw in het leven te roepen, maar met minder geld. De PvdA zegt blij te zijn met de doortastendheid van de staatssecretaris. 'Daar hebben we ook stevig op aangedrongen', aldus PvdA-Kamerlid John Kerstens. Volgens hem kan het niet zo zijn dat mensen die recht hebben op een salaris door afspraken met gemeenten, worden 'afgescheept' met een uitkering. (ANP/Red.)