Home > Nieuws > Hans Spigt 'aanjager' garantiebanen

Hans Spigt 'aanjager' garantiebanen

Woensdag 21 Januari 2015

Het kabinet heeft Hans Spigt benoemd tot 'aanjager' voor banen voor arbeidsgehandicapten bij de overheid. Hij moet erop toezien dat de beloofde 25.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking er ook daadwerkelijk komen bij instanties als Rijk, provincies en gemeenten.

Van der Gaag

Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken heeft dat dinsdag bekendgemaakt. De werkgeversorganisaties stelden eerder Aart van der Gaag aan met hetzelfde doel. In het bedrijfsleven moeten de komende jaren 100.000 banen worden geschapen voor mensen die vanwege een beperking niet in staat zijn het wettelijk minimumloon te verdienen. Over de in totaal 125.000 banen voor deze groep heeft het kabinet afspraken gemaakt met vakbonden en werkgevers.

Jobcoaches, no-riskpolissen

Als aanjager zal Hans Spigt in zijn contacten met individuele overheidswerkgevers, de gemeenten, de vakbeweging en UWV afstemming zoeken over afspraken in het personeelsbeleid of bijvoorbeeld over de inzet van ondersteuningsmiddelen die beschikbaar zijn om de gestelde doelen van de Participatiewet te bereiken. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de inzet van jobcoaches, no-riskpolissen en werkplekaanpassingen.

Wethouder

Spigt was in het verleden onder meer wethouder in Dordrecht en Utrecht. Van der Gaag is voorstander van uitzendorganisatie ABU. Ook was hij jarenlang voorzitter van de commissie Werk en Inkomen bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. (ANP-redactie BB)