Home > Nieuws > Het lukt nog niet om tot één sociaal domein te komen

Het lukt nog niet om tot één sociaal domein te komen

Maandag 21 Maart 2016

Het lukt nog niet om tot één sociaal domein te komen. Dat concludeert de Transitiecommissie Sociaal Domein (TSD) in haar vierde rapportage die aan minister Plasterk van Binnenlandse Zaken is overhandigd. Het proces van ontkokering en integraliteit verloopt te traag waardoor de beloften van de decentralisaties niet waargemaakt kunnen worden.

Tegenwerken door Kamer

De drie decentralisaties (Werk, Zorg, Jeugd) moeten resulteren in een integrale aanpak. Maar dit proces is nog niet goed op gang gekomen, aldus de TSD. Want het integraal aanpakken van de opgaven in het sociaal domein gebeurt nog in onvoldoende mate. Gemeenten zijn hier wel mee bezig. Ze zitten midden in het proces om verbindingen te leggen, ruimte daarvoor af te tasten en om logische verbanden aan te brengen. Dit proces mag niet tegengewerkt worden door evaluaties op deelterreinen door de agenda’s in de Tweede Kamer, aldus de commissie.

Handel daarnaar!

Want zaken die bij de centrale overheid spelen, bemoeilijken en vertragen het proces binnen gemeenten. De drie nieuwe wetten (Wmo2015, Jeugdwet en Participatiewet) worden los van elkaar geëvalueerd en de aanpak van schulden blijft hangen tussen verschillende ministeries en andere instanties als de belastingdienst. De TSD roept daarom op om ook op rijksniveau meer aandacht te organiseren voor de gevolgen van de decentralisaties. ‘Er is één sociaal domein! Handel daarnaar’, staat er in de vierde rapportage.

Lees verder op www.binnenlandsbestuur.nl.