Home > Nieuws > Het Plein tekent convenant met VSO en Praktijkonderwijs om uitstroom van schoolverlaters naar school, werk of dagbesteding te versoepelen

Het Plein tekent convenant met VSO en Praktijkonderwijs om uitstroom van schoolverlaters naar school, werk of dagbesteding te versoepelen

Maandag 06 Juli 2015
Met de komst van de Participatiewet zijn schoolverlaters van Voortgezet speciaal onderwijs (VSO) en Praktijkonderwijs een nieuwe doelgroep voor gemeenten. Om de ondersteuning van deze jongeren naar werk of dagbesteding goed vorm te geven, maakte Het Plein afspraken met scholen in de regio: Anne Flokstraschool, Praktijkschool Zutphen en Intermetzo onderwijs. Deze legden zij vast in een convenant. Met als doel: snel in kaart brengen wat iemand kan en zorgen voor een effectieve en sluitende aanpak. Bijkomend voordeel is dat door de samenwerking dubbel werk wordt vermeden.
 
Zo snel mogelijk naar een werkplek
 
Onderzoek in de praktijk van VSO en Praktijkonderwijs schoolverlaters toont dat 1 maand inactiviteit van een schoolverlater leidt tot het verlies van 3 maanden aan routine en competenties die op school zijn ontwikkeld. Na 4 maanden is de achteruitgang al één jaar of meer.
“Dood zonde.” zegt Annelies de Jonge, voorzitter van Het Plein. “We willen dat deze jongeren zo snel mogelijk een plek vinden die bij ze past en waar ze tot hun recht komen.” De gemeenten Lochem en Zutphen legden de uitvoering van de sluitende aanpak schoolverlaters bij Het Plein. Voorheen kwamen deze jongeren via de Wajong bij het UWV terecht voor ondersteuning. Nu vallen zij veelal onder de Participatiewet.
 
Doe waar je goed in bent en werk samen
 
Het Plein werkt vanuit het principe dat het specialisme voor deze jongeren zit bij het onderwijs. In de praktijk leidt dat tot de volgende aanpak: De school, de leerling en de werkgever vinden elkaar. De contacten met werkgevers, gericht op stages en een arbeidsovereenkomst worden onderhouden door de scholen. Voordat de jongere de school verlaat wordt gekeken wat de leerling gaat doen. Blijkt dat hij niet doorstroomt naar MBO 2 en dat hij geen baan heeft, dan kijkt Het Plein samen met de school of de leerling ondersteund kan worden met tijdelijke of structurele loonkostensubsidie. Voor structurele loonkostensubsidie wordt samengewerkt met het UWV. Daar vindt de beoordeling en de registratie in het doelgroepenregister plaats. Indien dit niet mogelijk is, wordt dagbesteding ingezet in samenwerking met het zorgloket op Het Plein. Het doel van alle betrokkenen is om de jongere zo snel mogelijk een plek te geven in de maatschappij om verlies van vaardigheden tegen te gaan en dit te borgen.
 
Dariuz als gezamenlijk instrument
 
Het Plein en de scholen maken gebruik van Dariuz om in beeld te krijgen wat iemand kan. Dit instrument wordt bij de leerlingen ingezet als zij op een werkplek stage lopen. Zo werken alle partijen met dezelfde diagnostiek waarmee het uitstroomprofiel wordt bepaald. Samen maken zij het plan van aanpak dat daarbij past. Zo spreken betrokkenen dezelfde taal en bouwen school en Het Plein een gezamenlijk dossier op wat dubbel werk voorkomt.