Home > Nieuws > Klijnsma informeert Tweede Kamer met regionale trendrapportage banenafspraak

Klijnsma informeert Tweede Kamer met regionale trendrapportage banenafspraak

Maandag 30 November 2015

Staatssecretaris Jetta Klijnsma heeft 27 november 2015 per brief de Tweede Kamer geïnformeerd over de regionale trendrapportage banenafspraak.

Gemeenten en werkgevers in de arbeidsmarktregio’s hebben behoefte aan inzicht in de voortgang van de banenafspraak op regionaal niveau. Daarom levert UWV op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Werkkamer een regionale trendrapportage banenafspraak op.

Stand van zaken eind 2014

Deze rapportage geeft de stand van zaken weer van eind 2014, hetzelfde peilmoment als de tussenmeting die de staatssecretaris op 3 juli 2015 naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Vanaf 2016 komt de trendrapportage elk kwartaal uit, ongeveer vier maanden na het einde daarvan. De eerstvolgende trendrapportage heeft waarschijnlijk betrekking op de stand eind september 2015. In de trendrapportages zullen niet alle gegevens dezelfde actualiteit hebben, omdat UWV niet alle benodigde gegevens elk kwartaal aangeleverd krijgt. 

Cijfers zijn indicatief

De gegevens in de nu verschenen Regionale trendrapportage worden door verschillende in- en externe partijen aangeleverd. Zij zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van de informatie.

Inmiddels blijkt uit een check op plausibiliteit door de leveranciers van de gegevens over Wsw-detacheringen dat in twee arbeidsmarktregio’s registratiefouten zijn gemaakt: in Amsterdam en Friesland. Omdat UWV (nog) niet beschikt over de juiste informatie, worden de resultaten van deze regio’s wel getoond (met een toelichting) maar gelden deze als indicatief.

Het ministerie publiceert jaarlijks de officiële landelijke monitor banenafspraak. Voor de landelijke metingen voor de banenafspraak verdeelt SZW inleenverbanden zoals uitzendbanen en WSW-detacheringen naar de sectoren markt of overheid. Deze verdeelsleutel is net als de banenafspraak zelf een landelijke afspraak en kan niet toegepast worden op de arbeidsmarktregio’s.

Niet alle WSW-detacheringen zullen straks bij de landelijke éénmeting over eind 2015 meetellen als extra banen, omdat voor de WSW-detacheringen een zogeheten herbezettingsvoorwaarde geldt om er voor te zorgen dat alleen extra banen meetellen, en niet de verschuivingen binnen de WSW. De herbezettingvoorwaarde is een landelijke afspraak en wordt bij de officiële meting over eind 2015 voor het eerst toegepast. Deze wordt niet verwerkt in de regionale cijfers. De regionale trendrapportage laat dan ook alle WSW-detacheringen zien (ongeacht of deze straks mee zullen tellen voor de banenafspraak).

Meer informatie

Er is een lijst met veel gestelde vragen en antwoorden opgesteld over de verschillen tussen de landelijke monitor banenafspraak en de regionale trendrapportage.

Bron: Divosa