Home > Nieuws > Klijnsma informeert Tweede Kamer over arbeidsondersteuning kwetsbare jongeren

Klijnsma informeert Tweede Kamer over arbeidsondersteuning kwetsbare jongeren

Dinsdag 10 Mei 2016

Staatssecretaris Klijnsma (SZW) heeft de Tweede Kamer op 29 april 2016 geïnformeerd over verschillende onderwerpen met betrekking tot de Participatiewet. In de brief wordt de arbeidsondersteuning voor jongeren met een arbeidsbeperking toegelicht. Nog voor de zomer organiseert de Programmaraad 5 bovenregionale bijeenkomsten rondom schoolverlaters van PrO/VSO en MBO Entree.

Daarnaast staan in de brief de volgende onderwerpen:

  • Individueel plan van aanpak voor uitkeringsgerechtigden, en specifiek voor jongeren onder de 27 jaar
  • Aankondiging van onderzoek naar werkprocessen van matching in drie arbeidsmarktregio's
  • Aanbieding van de UWV-monitor Arbeidsmarkt

Download de brief en UWV monitor arbeidsparticipatie 2015 op: www.rijksoverheid.nl