Home > Nieuws > Klijnsma past regels doelgroepregister aan

Klijnsma past regels doelgroepregister aan

Maandag 11 Mei 2015

Gemeenten hoeven geen 800 euro per persoon meer te betalen om mensen uit de bijstand te laten keuren zodat ze opgenomen kunnen worden in het ‘doelgroepregister’. Dat is één van de uitkomsten van overleg over de problemen bij het vullen van het doelgroepregister tussen staatssecretaris Jetta Klijnsma (PvdA, SZW), de sociale partners, het UWV en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Centrale financiering
Aanleiding voor de gesprekken over de verandering van het doelgroepregister is het feit dat het register niet snel genoeg gevuld raakt. Mensen in de Wajong, mensen met een Wsw-indicatie en mensen met een ID/Wiw-baan zijn al opgenomen in het register. Gemeenten moeten het register verder vol laten lopen met mensen uit de bijstand die niet in staat zijn zelfstandig het minimumloon te verdienen. En daar schortte het de afgelopen maanden aan. Gemeenten moesten kandidaten bij het UWV aandragen, waar ze voor 800 euro gekeurd werden. Dat bedrag is nu dus geschrapt. De financiering wordt nu centraal geregeld. Gemeenten hadden hiervoor al budget gekregen via het gemeentefonds. Dat bedrag wordt teruggeboekt, meldt het ministerie. Hiermee is 18 miljoen euro gemoeid.

Speciaal onderwijs
Daarnaast is afgesproken dat leerlingen die uit het speciaal onderwijs of van een praktijkschool komen zich rechtstreeks bij het UWV kunnen melden om vast te stellen of ze binnen de doelgroep vallen. Een andere maatregel is de afspraak dat gemeenten mensen al voorafgaand aan plaatsing voor een beoordeling bij UWV voordragen. Ook is met VNG, UWV en de sociale partners afgesproken dat mensen zich rechtstreeks tot UWV kunnen wenden voor een doelgroepbeoordeling.

Monitoren
De nieuwe afspraken gaan zo snel mogelijk gelden. Voor een aantal wijzigingen is een aanpassing van regelgeving nodig, die naar verwachting via een Algemene maatregel van bestuur (AMvB) of een ministeriële regeling vorm kan krijgen. Klijnsma zegt toe de situatie rond het register nauwlettend te zullen monitoren. In september gaan de partijen opnieuw om tafel om te kijken hoe de zaken ervoor staan.