Home > Nieuws > Klijnsma waarschuwt voor fouten in gemeentelijke statistiek

Klijnsma waarschuwt voor fouten in gemeentelijke statistiek

Maandag 04 Januari 2016

Staatssecretaris Jetta Klijnsma (SZW) benadrukt in haar ‘verzamelbrief’ van eind 2015 aan gemeenten dat een kwalitatief goede statistische huishouding van groot belang is nu deze worden gebruikt voor de verdeling van budgetten. Afgelopen jaar klopte het beeld dat statistieken gaven niet met de werkelijkheid, zo schrijft Klijnsma.

Verdeling van budgetten

Gemeenten zijn verplicht beleidsinformatie te leveren zoals de Statistiek Re-integratie Gemeenten (SRG) en gegevens over de Wet sociale werkvoorziening (Wsw-statistiek). Met die gegevens informeert het kabinet de Tweede Kamer over landelijke inspanningen en het resultaat daarvan. In toenemende mate worden die statistieken ook gebruikt voor de verdeling van de Wsw-middelen en de uitvoering van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten.

Lees verder op www.binnenlandsbestuur.nl.