Home > Nieuws > Kunnen gemeenten samenwerken? En kan het beter?

Kunnen gemeenten samenwerken? En kan het beter?

Dinsdag 23 Juni 2015

Samenwerking met andere organisaties staat hoog op de gemeentelijke agenda. Zeker nu de gemeenten zich voorbereiden op de drie grote decentralisaties van rijkstaken naar de gemeenten (AWBZ, Jeugdzorg, Participatiewet), zoeken veel gemeenten elkaar op om gezamenlijk deze problematiek op te pakken. Het kenniscentrum van het Interuniversitair Instituut Sioo uit Utrecht onderzocht de samenwerkingsvaardigheid van gemeenten.

Ter voorbereiding op de decentralisaties bestaat er bij veel gemeenten behoefte aan kennis over samenwerking. De meeste Nederlandse gemeenten voorzien namelijk een sterke groei in het aantal samenwerkingsverbanden. 72%  van de gemeenten ziet het belang van samenwerking sterk toenemen; 21 %  ziet het enigszins toenemen en 7%  ziet dat belang gelijk blijven. Op dit moment is er een grote groep gemeenten (54%) die in tussen de 6 en 15 samenwerkingsverbanden actief is. 10%  van de gemeenten zit in meer dan 40 samenwerkingsverbanden.

Download het onderzoek Kunnen gemeenten samenwerken? (pdf, 516 KB)