Home > Nieuws > Leren van elkaar over informatievoorziening sociaal domein

Leren van elkaar over informatievoorziening sociaal domein

Dinsdag 09 Juni 2015

De VNG heeft een praktijkboek gepubliceerd waarin gemeenten en regio’s hun ervaringen met het programma Informatievoorziening sociaal domein met u delen. De basis van het programma Informatievoorziening is: Leren van en met elkaar. De titel is dan ook: Hoe doen ze ‘t in … ?

De interviews voor het praktijkboek zijn gehouden in het laatste kwartaal van 2014 en het eerste kwartaal van 2015. Een periode van voorbereidingen gericht op de overgangsdatum van 1 januari 2015 tot en met het eerste kwartaal van 2015, toen de eerste informatiestromen live gingen.

Niet alleen techniek

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van nieuwe taken in het sociaal domein. De gemeentelijke informatievoorziening moet deze uitvoering ondersteunen. Maar dat is niet alleen een technische exercitie. Het gaat vooral om de vraag of inwoners goed worden geholpen.

Programma ISD

Het programma Informatievoorziening Sociaal Domein (ISD) van VNG ondersteunt gemeenten bij het aanpassen van hun informatievoorziening gaan de nieuwe verantwoordelijkheden.

Meer informatie