Home > Nieuws > Meer mensen in de bijstand, maar geen jongeren

Meer mensen in de bijstand, maar geen jongeren

Maandag 02 Maart 2015

Het aantal mensen dat afhankelijk is van een bijstandsuitkering is vorig jaar met 22 duizend toegenomen. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. De stijging komt voor rekening van mensen ouder dan 27 jaar.

Herstel arbeidsmarkt

Het aantal jongeren dat in de bijstand zit, bleef vorig jaar gelijk. Zij komen minder dan anderen in de bijstand of vinden sneller vanuit de bijstand een baan. Daarmee lijken zij te profiteren van het herstel op de arbeidsmarkt, aldus het CBS. Het aantal jongeren in de Wwb is 38 duizend. In totaal zitten 435.000 mensen in de bijstand. Het aantal extra mensen dat in de bijstand terechtkomt neemt wel af. De stijging van vorig jaar, 22 duizend, is 10 duizend minder dan in 2013.

Ouderen

Het aantrekken van de arbeidsmarkt is te zien aan de stijging van het aantal vacatures en banen en de stabilisatie van het aantal WW-uitkeringen. De bijstand volgt de aantrekkende arbeidsmarkt met vertraging doordat de meeste bijstandsontvangers moeilijker een baan vinden dan andere werkzoekenden, aldus het CBS. Dit geldt zeker voor de ouderen in de bijstand, die dan ook de meeste kans hebben om langdurig van de bijstand afhankelijk te blijven. Zes op de tien 45-plussers met bijstand hebben al drie jaar of langer een uitkering.

Rotterdam

In 2014 hadden in Nederland 17 personen per duizend inwoners langdurig, oftewel minstens drie jaar bijstand. De langdurige-bijstandsdichtheid varieert sterk tussen gemeenten. Van de gemeenten met minstens 100 duizend inwoners is in Rotterdam deze bijstandsdichtheid met 51 uitkeringen per duizend inwoners het grootst. Bijstandsgerechtigden in Rotterdam vinden minder vaak een baan.