Home > Nieuws > Meer mensen langdurig werkloos of ontmoedigd

Meer mensen langdurig werkloos of ontmoedigd

Maandag 23 November 2015

Steeds meer mensen waren de afgelopen jaren langer dan een jaar werkloos. Ook de groep mensen die wel beschikbaar was voor werk, maar de arbeidsmarkt ontmoedigd de rug toekeerde is groter geworden. Zodra werklozen ontmoedigd raken en niet meer als werkloos worden meegeteld daalt de (langdurige) werkloosheid. Het aantal mensen dat ontmoedigd de arbeidsmarkt verlaat is maar beperkt gevoelig voor schommelingen in de conjunctuur. Dat blijkt uit onderzoek van CPB en CBS.

In 2014 waren 660 duizend personen van 15 tot 75 jaar werkloos, van wie 250 duizend langer dan een jaar. Bovenop de 660 duizend werklozen waren er 363 duizend personen direct beschikbaar voor werk, maar zij hebben hier niet naar gezocht. Van deze groep mensen waren er ongeveer 100 duizend ontmoedigd. Deze mensen zoeken niet naar werk omdat ze hier weinig resultaat van verwachten. De overige 263 duizend hadden een andere reden om niet (meer) naar werk te zoeken.

Lees verder op: www.cbs.nl