Home > Nieuws > Meer persoonlijke begeleiding voor werklozen die moeilijk aan de slag komen

Meer persoonlijke begeleiding voor werklozen die moeilijk aan de slag komen

Maandag 16 November 2015

Het kabinet gaat werklozen meer persoonlijke begeleiding aanbieden om aan het werk te komen. Deze persoonlijke begeleiding komt bovenop de digitale begeleiding die UWV al biedt. Hoewel het beter gaat op de arbeidsmarkt ondervinden te veel mensen nog belemmeringen om een baan te vinden. De extra begeleiding moet voorkomen dat mensen langdurig werkloos worden.

Ook neemt het kabinet, samen met de sociale partners, maatregelen om werkloosheid te voorkomen. Zo komen er werkbrigades die weten welke banen er in de regio zijn en werknemers daarover adviseren, komt er extra geld voor omscholing en ontvangen mensen een WW-uitkering terwijl zij zich omscholen voor een nieuwe baan (de zogenaamde Brug-WW). Dit schrijft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid minister in een brief aan de Tweede Kamer.

De nieuwe maatregelen kosten 150 miljoen euro. Het geld is overgebleven van de sectorplannen. Bij de nieuwe maatregelen wordt gebruik gemaakt van de ervaringen die zijn opgedaan met de uitvoering van deze plannen. De minister zal de Tweede Kamer later deze maand over de voortgang van de sectorplannen rapporteren.

Lees verder op: www.rijksoverheid.nl