Home > Nieuws > Niet aan het loket, maar aan het werk

Niet aan het loket, maar aan het werk

Dinsdag 20 Oktober 2015

Een compleet nieuwe doelgroep die nog niet uitkeringsgerechtigd is, maar wel helemaal onder de Participatiewet valt: hoe ga je daar als gemeente mee om? Regio Arnhem koos voor de warme overdracht van Voortgezet Speciaal Onderwijs en Praktijkonderwijs (VSO/PrO) naar werk. Direct van school naar werk zonder bezoek aan het gemeenteloket.

Geen ontvangst aan het loket, is dat wel mogelijk? We hebben het hier immers over een moeilijke doelgroep van de Participatiewet: schoolverlaters die aangewezen zijn op een aangepaste werkplek.

Gerard Fidder en Natasja Salemink van de gemeente Arnhem hebben er vertrouwen in. Niet in de laatste plaats vanwege de inspanningen op de VSO/PrO-scholen. Die hebben een schat aan ervaring en kennis over elke leerling, vastgelegd in stageverslagen, schoolresultaten en psychologisch onderzoek. Dat hoeft de gemeente dus niet dunnetjes over te doen.

Stageplek wordt werkplek

Een belangrijk onderdeel van het onderwijsprogramma zijn de stages. Op de verschillende onderwijslocaties zijn veertig mensen actief met het plaatsen van stagiairs. “Het vinden van plekken is maatwerk, maar de bereidheid van werkgevers is groot”, zegt Richard Brenkman van De Onderwijsspecialisten, koepel van twintig scholen voor speciaal onderwijs. “Vaak vinden we deze plaatsen via ons eigen netwerk, de contacten van ouders of via gerichte acquisitie.”

Lees verder op www.trots-op-je-vak.nl.