Home > Nieuws > Nieuw Financieel Dashbord optimaliseert uitvoering Participatiewet

Nieuw Financieel Dashbord optimaliseert uitvoering Participatiewet

Maandag 09 November 2015

De Programmaraad stelt een hulpmiddel beschikbaar die de financiële consequenties van beleidskeuzes vooraf inzichtelijk maakt. Het Financieel Dashbord Participatiewet (FDP) berekent hiervoor – in een samenhangend overzicht – de belangrijke kengetallen als aantallen, budgetten en verwachte kosten. Daarmee ondersteunt het FDP het besluitvormingsproces en uiteindelijk de opdracht aan gemeenten om met beperkte middelen zoveel mogelijk mensen aan de slag te helpen.

Lees verder op: www.samenvoordeklant.nl