Home > Nieuws > Nog veel gemeenten besluiteloos over beschut werk

Nog veel gemeenten besluiteloos over beschut werk

Maandag 02 Februari 2015

Een groot deel van de gemeenten heeft nog steeds niet besloten of ze beschut werk en detachering gaan organiseren voor de allerzwaksten op de arbeidsmarkt. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van brancheorganisatie in de sociale werkvoorziening Cedris. Staatssecretaris Klijnsma vindt afzien van beschut werk 'onlogisch'.

30 duizend plaatsen

De Participatiewet is sinds dit jaar van kracht. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de allerzwaksten op de arbeidsmarkt. Die kunnen ze niet meer plaatsen bij sociale werkvoorzieningen, omdat die afgebouwd worden. Voor deze groep moeten ze beschut werk inrichten – 30 duizend banen in totaal wil het kabinet - maar niet alle gemeenten doen dat. Een gemeente als Tilburg besloot eerder al dit bewust niet te doen. In Tilburg kiezen ze voor alternatieven zoals (arbeidsmatige) dagbesteding of vrijwilligerswerk.

47 procent

Veel andere gemeenten hebben dus nog niet besloten of en hoe ze omgaan met deze groep mensen. Uit voorlopige cijfers van Cedris blijkt dat bij 47 procent van sociale werkbedrijven gemeenten nog niet hebben besloten of er beschut werk komt; bij 35 procent van de sociale werkbedrijven is nog niet besloten of gemeenten gaan detacheren.

Niet logisch

Staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) vindt het niet logisch als gemeenten niet voor beschut werk kiezen, zei ze tijdens de Cedris-lezing 2015. ‘Ik kan me niet voorstellen dat er - zeker in grote gemeenten – geen mensen zijn voor wie juist beschut werk de beste oplossing is. Het op voorhand uitsluiten van deze voorziening is daarom niet logisch.’

Aarzelen

Voorzitter Job Cohen van Cedris riep tijdens de lezing gemeenten op te investeren in beschutte werkplekken en detacheringen. Hij zei blij te zijn met gemeenten die er bewust voor kiezen dit wel te doen. ‘Tegelijkertijd zien we ook gemeenten die nog aarzelen over de inzet van beschut werk of detachering. Tegen die gemeenten zeg ik: kies voor werk en niet voor een uitkering. Zonder detacheringen of beschut werk komen deze mensen niet aan de bak.’ Cohen heeft begrip voor gemeenten die twijfelen omdat ze zich geconfronteerd zien met onzekerheid en bezuinigingen. Maar hij wijst erop dat gemeenten sowieso risico’s lopen. ‘Deze mensen wonen in jouw gemeente en zonder hulp maken ze geen kans op een baan.’