Home > Nieuws > Orionis Walcheren: versterking door samenwerking praktijk en wetenschap

Orionis Walcheren: versterking door samenwerking praktijk en wetenschap

Woensdag 14 Januari 2015

In juli 2013 zijn Orionis Walcheren, TNO en Dariuz in een publiek-private samenwerking gestart met het ontwikkelen van de Proeftuin: ‘een samenhangende aanpak voor de onderkant van de arbeidsmarkt’. Voor Orionis een volgende stap in de verdere professionalisering van zowel de professionals als de organisatie. Die professionalisering houdt in het implementeren van bewezen effectieve en efficiënte methoden en instrumenten in een samenhangende aanpak. Deze aanpak bestaat uit interne procescomponenten zoals zinvolle en goede diagnostiek en effectieve en efficiënte begeleiding.

Daarnaast bestaat het uit extern gerichte componenten die met de arbeidsmarkt en arbeidsmarktontwikkeling te maken hebben zoals een herkenbare en effectieve verbinding met werkgevers in de regio, het stimuleren van sociale economie / social return beleid en de relatie met opleiders in de regio.

Tenslotte bestaat deze aanpak uit een overkoepelende functionele monitoring om de prestaties van de professionals en de eigen organisatie goed in beeld te hebben en te houden en daar tijdig op te kunnen sturen.

Vanuit eenzelfde visie en vanuit dezelfde bewezen effectieve kaders hebben Orionis, TNO en Dariuz samengewerkt en vanuit de eigen kracht elkaar aangevuld en versterkt. Het doel van deze publiek- private samenwerking is enerzijds de bestaande kennis op dit terrein in samenwerking vorm te geven conform de lokale situatie in Walcheren, anderzijds te leren van deze toepassing, samenwerking en implementatie.

Na anderhalf jaar te hebben samengewerkt in de proeftuin zijn de ontwikkelde werkwijzen ingebed in het dienstverleningsconcept en in het instrumentarium van Orionis Walcheren. Met recht kan gesteld worden dat de “proefperiode” van de proeftuin als succesvol afgerond kan worden beschouwd.

Het versterkende effect van samenwerking tussen praktijk en wetenschap, is daadwerkelijk opgetreden. Orionis Walcheren is trots op het resultaat tot nu toe en bouwt verder als lerende organisatie. Zij beschouwt TNO en Dariuz daarbij als partners om dit pad verder te lopen.