Home > Nieuws > Overdracht re-integratietaak aan gemeenten Participatiewet per 1 januari 2017

Overdracht re-integratietaak aan gemeenten Participatiewet per 1 januari 2017

Donderdag 15 December 2016

Op 1 januari 2015 is de Participatiewet ingegaan. Met deze wet wil het kabinet mensen met een arbeidsbeperking makkelijker aan werk helpen. Hierbij zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de re-integratie van de eigen doelgroep. Een werknemer behoort ook tot deze ‘gemeentelijke doelgroep Participatiewet’ als hij ziek uit dienst gaat en als een gemeente in de afgelopen 2 jaar loonkostensubsidie voor hem heeft betaald. Omdat UWV niet meer verantwoordelijk is voor de re-integratietaken voor deze doelgroep, stuurt zij per 1 januari 2017 meldingen naar gemeenten als een werknemer uit deze doelgroep ziek uit dienst gaat.

In bijgevoegd overzicht leggen zij dit verder uit.