Home > Nieuws > Overheid maakt banenafspraak niet waar

Overheid maakt banenafspraak niet waar

Maandag 09 November 2015

Banenambassadeur overheid en onderwijs Hans Spigt zou de beslissing over het al of niet invoeren van een verplicht quotum in het kader van de banenafspraak liefst een jaar uitstellen. De doelstelling voor dit jaar – 3000 extra aangepaste overheidsbanen vanaf 2013 – wordt vrijwel zeker niet gehaald.

Werkgevers in Nederland moeten tot en met 2026 in totaal 125.000 extra banen creëren voor de groep die valt onder de Participatiewet en niet in staat is het wettelijk minimumloon te verdienen. 100.000 daarvan moeten gerealiseerd door het bedrijfsleven; de rest is voor rekening van overheid en onderwijs. Maar met minder dan twee maanden te gaan tot aan de telling van 2015 is vrijwel zeker dat de doelstelling voor dit jaar – 3000 extra aangepaste overheidsbanen vanaf 2013 – niet wordt gehaald. Het tijdpad was te optimistisch, denkt Hans Spigt, ambassadeur voor de uitvoering van de banenafspraken in de publieke sector (overheid en onderwijs). ‘De beweging naar een inclusieve arbeidsmarkt vraagt tijd,’ constateert voormalige PvdA-wethouder van Dordrecht en Utrecht. ‘Je kunt niet met een druk op de knop de hele arbeidsorganisatie in Nederland wijzigen.’

Lees verder op: www.binnenlandsbestuur.nl