Home > Nieuws > ‘Participatiewet leidt tot verdringing op de arbeidsmarkt tussen mensen met een handicap’

‘Participatiewet leidt tot verdringing op de arbeidsmarkt tussen mensen met een handicap’

Maandag 23 Mei 2016

Alleen gehandicapten die niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen, zijn in het doelgroepregister opgenomen en dat leidt tot oneerlijke concurrentie en verdringing op de arbeidsmarkt tussen mensen met een handicap, zo blijkt uit een enquête van De Monitor en brancheorganisatie OVAL onder 100 re-integratiebedrijven.

62% van de respondenten zegt dat mensen met een beperking die niet zijn opgenomen in het doelgroepregister moeilijker aan een baan komen dan mensen met een beperking die wel zijn opgenomen in het doelgroepregister. Bovendien zegt 15% van de reïntegratiebedrijven dat ze het wel eens hebben meegemaakt dat iemand die niet in het doelgroepregister was opgenomen, werdontslagen zodat de werkgever iemand met een beperking kon aannemen die wel in het doelgroepregister staan. 

Lees verder op: www.ncrv.nl