Home > Nieuws > Plasterk vraagt inzet voor realisatie Wet banenafspraak

Plasterk vraagt inzet voor realisatie Wet banenafspraak

Dinsdag 26 Januari 2016

Minister Plasterk roept alle overheidswerkgevers op de reeds ingezette inspanningen om tot realisatie van de Wet banenafspraak te komen door te zetten. Dit doet de mininster in een brief aan de VSO.

Nu we nog aan het begin van het jaar 2016 staan, wil Plasterk de overheidswerkgevers erop attent maken dat er ook dit jaar (en de komende jaren) een banenafspraak geldt. 

6500 extra banen

Dit betekent dat overheidswerkgevers eind dit jaar in totaal 6500 extra  banen voor mensen met een arbeidsbeperking uit de doelgroep van de banenafspraak moeten realiseren ten opzichte van de nulmeting van 1 januari 2013. In de brief staan de aantallen voor de verschillende sectoren. Gemeenten en gemeenschappelijke regelingen staan apart genoemd.

Lees de brief van minister Plasterk op: www.vng.nl