Home > Nieuws > Quotum dreigt, want nauwelijks vacatures arbeidsbeperkten

Quotum dreigt, want nauwelijks vacatures arbeidsbeperkten

Dinsdag 16 Juni 2015

Sinds de invoering van de Participatiewet op 1 januari dit jaar, worden per maand maar 180 vacatures voor de doelgroep van die wet gepubliceerd. Als dat in dit tempo doorgaat, zullen de doelstellingen van de Participatiewet nooit worden gehaald.

Dat meldt Intelligence Group in een analyse op basis van gegevens in Jobfeed.nl.

180 vacatures per maand

De Participatiewet is bedoeld om de komende tien jaar 125.000 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen, zoals Wajongers en mensen met een arbeidsbeperking. Norm is daarbij dat zij niet op eigen kracht in staat zijn het minimumloon te verdienen.

Het afgelopen jaar zijn er rond de 2000 vacatures gepubliceerd die expliciet waren gericht op de doelgroep van de Participatiewet. Sinds de invoering van die wet per 1 januari dit jaar zijn er per maand rond de 180 vacatures voor de doelgroepen van de Participatiewet.

Doelstelling wordt zo nooit gehaald

Als de vacatureplaatsingen in dit tempo doorgaan zullen de doelstellingen van de Participatiewet nimmer worden gehaald, vreest Intelligence Group. In dat geval treedt in 2017 de Quotumwet in werking, die werkgevers op straffe van een boete verplicht om mensen met een beperking in dienst te nemen.

Volgens veel betrokkenen zijn die boetes zo laag, dat werkgevers ze liever betalen dan een doelgroepwerknemer aan te nemen. Tegelijkertijd klagen werkgevers dat, als ze een keer een vacature hebben voor de doelgroep van de Participatiewet, er niet of nauwelijks kandidaten zijn te vinden.

Bron: www.personeelsnet.nl