Home > Nieuws > Quotumwet nu ook langs Eerste Kamer

Quotumwet nu ook langs Eerste Kamer

Woensdag 01 April 2015

Bedrijven en de overheid kunnen vanaf 2017 een boete krijgen als ze niet genoeg banen voor arbeidsgehandicapten creëren. De Eerste Kamer heeft de Quotumwet van staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) op 31 maart met een zeer ruime meerderheid aangenomen en is daarmee definitief geworden. De wet kwam vorig jaar december al door de Tweede Kamer.

Het bedrijfsleven en de overheid moeten de komende elf jaar gaan zorgen voor 125.000 extra banen voor arbeidsgehandicapten. Als dat niet lukt, dan kunnen ze een boete krijgen van 5.000 euro voor elke niet-ingevulde plek. Deze zogeheten banenafspraak komt uit het Sociaal akkoord dat het kabinet in het voorjaar van 2013 met werkgevers en werknemers sloot. Van de 125.000 extra banen moeten de bedrijven in de markt er 100.000 leveren, de overheid de overige 25.000.

Stok achter de deur

De Quotumwet is bedoeld als een stok achter de deur voor werkgevers, die niet naar rato bijdragen aan deze banenafspraak. De eventuele boete geldt overigens alleen voor bedrijven met 25 of meer werknemers.

De extra banen waren in eerste instantie bedoeld voor personen die door een geestelijke of lichamelijke beperking niet in staat zijn het minimumloon te verdienen. Na succesvol lobbywerk, waaraan ook De Normaalste Zaak heeft bijgedragen, is bij de behandeling in de Tweede Kamer al geregeld, dat ook hoger opgeleide gehandicapten die wel het minimumloon kunnen verdienen, mogen meetellen om aan het afgesproken percentage te komen. Dat was in het oorspronkelijke plan niet het geval. Het gaat hier om zo’n 20.000 tot 30.000 mensen.

Eerste evaluatie

Eind 2016 wordt voor het eerst gekeken of de beloofde banen er ook echt zijn gekomen.

Bron: De Normaalste Zaak