Home > Nieuws > Rapport: naar een effectievere matching door SW-bedrijven

Rapport: naar een effectievere matching door SW-bedrijven

Donderdag 26 Februari 2015

Onlangs is door SBCM het onderzoek naar matching door SW-bedrijven uitgevoerd. Het gaat om een praktische verkenning naar de wijze waarop SW-bedrijven matchen en factoren die het matchingsproces beïnvloeden. De resultaten staan in het rapport ‘Naar een effectievere matching door SW-bedrijven’. Het rapport geeft een overzicht van mogelijke verbeterpunten en dient als hulpmiddel voor SW-bedrijven om kritisch naar de eigen uitvoeringspraktijk te kijken.

Download hier het rapport.