Home > Nieuws > Regionale trendrapportage banenafspraak over derde kwartaal 2015

Regionale trendrapportage banenafspraak over derde kwartaal 2015

Maandag 22 Februari 2016

Eind september 2015 staan er 347.673 mensen met een geldige grondslag in het doelgroepregister. Dat is een toename van 34.005 personen ten opzichte van de nulmeting eind december 2012. Dit staat in de regionale trendrapportage banenafspraak van UWV over het derde kwartaal 2015.

Omdat gemeenten en werkgevers behoefte hebben aan inzicht in de voortgang van de banenafspraak op regionaal niveau, levert UWV op verzoek van het ministerie van SZW en de Werkkamer een regionale trendrapportage banenafspraak op. De rapportage is gebaseerd op gegevens uit het doelgroepregister. Het doelgroepregister wordt gevuld met data uit diverse bronnen: UWV, Panteia (voor Wsw) en CBS (voor WIW/ID). De aanleverende partijen zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van de aangeleverde informatie.

De ontwikkeling in het aantal banen ten opzichte van de nulmeting ziet er als volgt uit:

  • 7.664 extra banen bij reguliere werkgevers via een dienstverband;
  • 1.590 extra banen bij reguliere werkgevers via een uitzendcontract.

Downloads

Lees de trendrapportage en veelgestelde vragen op: www.uwv.nl

Bron: www.uwv.nl.