Home > Nieuws > ‘Rust rond decentralisatie vergt betere communicatie’

‘Rust rond decentralisatie vergt betere communicatie’

Maandag 19 Januari 2015

Goede communicatie met burgers rond de decentralisaties kan voor rust zorgen, evenals het ruimte bieden aan professionals, stellen de Schiedamse gemeentesecretaris Jan van Ginkel en de Amsterdamse ombudsman Arre Zuurmond.

Vertrouwen

Van Ginkel en Zuurmond werden door KING-directeur Tof Thissen bevraagd op het iBestuur-congres. Goede communicatie kan veel onrust over de decentralisaties wegnemen, stelde Van Ginkel. 'Begin december nam het aantal vragen substantieel toe en toen hebben we twee weken lang een publiekscampagne gehouden, met als uitgangspunt: wij nemen het initiatief, samen met de wijkteams. Als u niets van ons hoort verandert er voor u niets. De afgelopen week zien we slechts een iets bovengemiddelde vraag naar informatie. En dan gaat het vooral om vragen als 'wat is het telefoonnummer van het wijkteam'. De inwoners hebben dus wel vertrouwen in de lokale overheid.' Volgens Van Ginkel komt de communicatieve onrust vooral van Haagse zijde op de burgers af.

Slechte brieven

Gemeentelijk Ombudsman Arre Zuurmond van Amsterdam en omstreken zegt ook de indruk te hebben dat er niet veel problemen zijn rond de decentralisaties. 'Maar wel veel burgers die ongerust zijn. Ook van de gemeente zelf krijg je er onbegrijpelijke brieven over. Ik ben gepromoveerd, maar ik heb wel moeite met het lezen van die brieven.'

Ruimte geven

Rust rond de decentralisaties krijg je volgens Van Ginkel ook door professionals de ruimte te geven. ‘Tegen de wijkteams zeg ik: doe wat nodig is en vertel me waar je tegen rare regelgeving aanloopt. Het blijft tot dusver stil. Als je professionals de ruimte geeft, valt het wel mee.' Zuurmond ziet er wel een probleem in dat die professionals zijn opgeleid binnen hun eigen kokers, waardoor bijvoorbeeld het aanpakken van gecombineerde problematiek in jeugdzorg en schulden lastig wordt; ‘daar gaan we niet over’.

Professionaliteit honoreren

Als er zich op het terrein van de decentralisaties problemen voordoen, zoekt Zuurmond niet snel de confrontatie met de gemeente. Incidenten zijn snel met een gesprek tussen burger en ambtenaar te regelen. En structurelere problemen? ‘Dan ga ik naar een uitvoerende ambtenaar met het management erbij. Over de feiten discussieer ik niet, wel over hoe je het kunt oplossen. De klassieke ombudsman gaat naar de raad, maar de hiërarchie is onderdeel van het probleem, niet van de oplossing. Je moet professionaliteit honoreren.’

Voorbeeld

Zuurmond noemt nog het voorbeeld van een Amsterdammer uit het centrum die failliet ging en voor een nieuwe baan een auto nodig had omdat hij door heel Nederland moest rijden. Omdat hij overal op de verkeerde manier geregistreerd stonds, kon hij die auto niet aanschaffen. Toen een vriend dat oploste door een auto voor he te kopen, stak de gemeente er alsnog een stokje voor door een parkeervergunning te weigeren. De vriend woonde immers niet in het centrum. Zuurmond: 'De gemeente moet zich wel afvragen of ze het zo willen aanpakken.'

Bron: Binnenlands Bestuur