Home > Nieuws > Sectorplan SW voor uitvoering Participatiewet goedgekeurd

Sectorplan SW voor uitvoering Participatiewet goedgekeurd

Maandag 02 November 2015

Het ministerie van SZW is akkoord met het ingediende sectorplan voor de SW. In december 2015 zullen de budgetten voor de deelplannen van de 35 arbeidsmarktregio's beschikbaar komen. De deelplannen geven een extra impuls aan de samenwerking tussen SW-bedrijven in de regio's.

In verreweg de meeste regio’s wordt er intensief samengewerkt met de gemeenten om de uitvoering van de Participatiewet vorm te geven. Uit de plannen blijkt dat de sociale werkbedrijven voor deze uitvoering als logische partner wordt gezien.

Tijdens de begrotingsbehandeling van SZW eind 2014 hebben Kerstens cs. een motie ingediend om het proces van verbetering van effectiviteit en efficiency door de bedrijven in de sociale werkvoorziening, te faciliteren met 30 miljoen euro. Omdat er sprake is van 50% cofinanciering, is er € 60 miljoen beschikbaar voor de transformatie van de sector. In de zomer van 2015 hebben de 35 arbeidsmarktregio’s plannen ingediend om aanspraak te maken op deze gelden. Na een inhoudelijke toetsing door Cedris, is het volledige ‘SW-sectorplan’ op 15 september ingediend bij het ministerie van SZW. 

Lees verder op: www.cedris.nl