Home > Nieuws > Staatssecretaris Klijnsma laat zich informeren over loonwaardemeting

Staatssecretaris Klijnsma laat zich informeren over loonwaardemeting

Dinsdag 17 Maart 2015

Afgelopen woensdag 11 maart bracht Jetta Klijnsma, staatssecretaris Sociale Zaken en Werkgelegenheid, een werkbezoek aan PAUW Bedrijven. Namens Dariuz was Michael Eichelsheim, algemeen directeur, hierbij aanwezig.

Tijdens dit bezoek liet de staatssecretaris zich informeren over de zogenaamde Dariuz Works® loonwaarde-meting die PAUW inzet voor het bepalen van de productiviteit van een medewerker die niet zelfstandig het minimumloon kan verdienen. In het kader van de in het sociaal akkoord overeengekomen garantiebanen is het voor werkgevers van belang te weten wat de productiviteit en begeleidingsbehoefte van de medewerker is. Op basis de loonwaarde van een medewerker kan de loonkostensubsidie vastgesteld worden.

Participatiewet

Met de invoering van Participatiewet is een eerste stap gezet om meer mensen, ook met een afstand tot de arbeidsmarkt, aan het werk te helpen. ‘Maar we zijn er nog niet. De wet is op 1 januari van kracht geworden, maar het gaat nu om de uitwerking. Zodat deze mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ook daadwerkelijk in het reguliere bedrijfsleven aan het werk komen’, aldus Klijnsma.