Home > Nieuws > Steeds meer sociale diensten werken samen

Steeds meer sociale diensten werken samen

Maandag 11 Mei 2015

Door de Participatiewet stijgt het aantal gemeenten dat samenwerkt op het gebied van inkomensverstrekking en re-integratietaken. Inmiddels werkt twee derde van de gemeenten samen in een officieel verband. Meestal in de vorm van een gemeenschappelijke regeling. Dat blijkt uit de nieuwe Divoa-monitor factsheet 'Intergemeentelijk samenwerking'. Bijna de helft van alle samenwerkingsverbanden heeft een verzorgingsgebied van meer dan 100.000 inwoners.

  • 66% van de gemeenten werkt in officieel verband samen bij de uitvoering van de Participatiewet
  • 49% van de gemeenten werkt samen in een gemeenschappelijke regeling
  • 17% op basis van een overeenkomst, inkoop of uitbesteding
  • 91% van de gemeenten die samenwerken doen dat op werk- én inkomenstaken
  • 11% van de gemeenten kiest voor fusie van sociale dienst en sw-bedrijf

In de praktijk werken gemeenten ook samen in niet-formele verbanden op andere terreinen dan werk- en inkomenstaken. Voorbeelden hiervan zijn handhavingstaken en de werkgeversdienstverlening in de 35 arbeidsmarktregio’s.

Participatiewet

In anderhalf jaar steeg het percentage gemeenten dat officieel samenwerkt met zo’n 10%. De komst van de Participatiewet is voor meerdere gemeenten aanleiding geweest om samenwerking te zoeken, te versterken en te formaliseren.

Toekomst

Deze trend zal doorzetten. Grof geschat zal over twee jaar tot 70% van de gemeenten samenwerken bij de uitvoering van de Participatiewet. Bijvoorbeeld in de vorm van een intergemeentelijke sociale dienst, een herindeling of een ambtelijke fusie.

Daarnaast verwacht Divosa dat aantal gemeenten dat ervoor kiest om ‘werk en inkomen’ te fuseren met het sw-bedrijf verder zal toenemen. Inmiddels heeft in 11% van de gemeenten een dergelijke fusie plaatsgevonden.

Download

Divosa-monitor factsheet 2015: Intergemeentelijke samenwerking