Home > Nieuws > Stel uw vragen over loonwaardebepaling en no-risk polis

Stel uw vragen over loonwaardebepaling en no-risk polis

Dinsdag 27 Januari 2015

De Programmaraad en SZW organiseren op donderdag 29 januari van 13.00 tot 14.00 uur speciaal voor gemeenteambtenaren een chatsessie over loonwaardebepaling en no-riskpolis.

De sessie is bedoeld om gemeenteambtenaren te ondersteunen bij inhoudelijke vragen en om ervaringen uit te wisselen.

De vragen die binnenkomen worden door inhoudelijk deskundigen van SZW en de Programmaraad beantwoord. U kunt tijdens de chatsessie ook met elkaar van gedachten wisselen over aanpakken, oplossingen en vragen in de eigen gemeente/arbeidsmarktregio.

Meer info vindt u op www.samenvoordeklant.nl.