Home > Nieuws > Succes banenafspraak vergt ingrijpender aanpassingen

Succes banenafspraak vergt ingrijpender aanpassingen

Woensdag 27 Mei 2015

Vandaag heeft staatssecretaris Klijnsma de Tweede Kamer gemeld wat ze met de aanbevelingen van de Werkkamer gaat doen. De meeste neemt ze over, een enkele in iets afwijkende vorm. Divosa vindt het nuttige aanpassingen. Toch voorzien directeuren van sociale diensten dat ingrijpender aanpassingen noodzakelijk zijn om de afgesproken 125.000 banen voor mensen met een arbeidsbeperking werkelijk te realiseren.

De hoofdpunten uit de brief aan de Tweede Kamer:

  • Leerlingen die het speciaal onderwijs of een praktijkschool verlaten kunnen zich rechtstreeks bij het UWV melden om vast te stellen of zij binnen de doelgroep van de banenafspraak vallen.
  • Gemeenten hoeven met onmiddellijke ingang niet meer zelf per beoordeling te betalen. De financiering wordt centraal geregeld, structureel 18 miljoen per jaar.
  • Gemeenten zullen mensen al voorafgaand aan plaatsing voor een beoordeling bij UWV voordragen.
  • Mensen die van mening zijn dat ze in aanmerking komen voor het doelgroepregister kunnen zich rechtstreeks tot UWV wenden voor een doelgroepbeoordeling.

Divosa verwelkomt de voorstellen. ‘De maatregelen zijn nuttig’, aldus voorzitter René Paas. ‘Maar het is de vraag of daarmee de garantiebanen een succes kunnen worden.’ Om de komende jaren echt 125.000 mensen met een beperking aan het werk te krijgen zijn volgens Divosa aanvullende maatregelen nodig zijn.

Wat gaat er mis?

  1. Er wijzigt niets aan de beoordelingsmethodiek op basis van theoretische drempelfuncties. Hierdoor zullen alleen mensen in het doelgroepregister terecht komen met een zeer beperkte loonwaarde. Dat maakt het voor werkgevers vrijwel ondoenlijk een passende werkplek te creëren.
  2. Mensen met een arbeidsbeperking vinden in de praktijk vrijwel uitsluitend werk na een proefperiode. Met de huidige manier van beoordelen is het risico echter groot dat, als werkgever en de kandidaat samen verder willen, de kandidaat toch niet terecht kan in het doelgroepregister en dus niet meetelt voor het quotum.

Hoe dan wel?

Divosa pleit er daarom voor om ook mensen, van wie na een gevalideerde loonwaardemeting vaststaat dat zij op hun werkplek het wettelijk minimumloon (WML) niet kunnen verdienen, op te nemen in het doelgroepregister. Werkgevers die nu al actief werk bieden aan mensen met een beperking ondersteunen het voorstel.

Draagvlak

Divosa voorziet dat het draagvlak onder de banenafspraak anders snel afkalft. Als werkgevers geen brood zien in mensen uit het doelgroepregister zullen ze geen banen openstellen. 

Bron: Divosa