Home > Nieuws > Systeem verrekening Sw'ers vanaf 2017 op de schop

Systeem verrekening Sw'ers vanaf 2017 op de schop

Maandag 16 Maart 2015

Vanaf 2017 krijgt niet langer de gemeente waar een Sw'er woont, maar de gemeente waar deze werkt de rijksbijdrage op haar rekening gestort. Dat hebben het ministerie van SZW, de VNG en brancheorganisatie in de Sw Cedris afgesproken. Daarmee moet een einde komen aan het verrekenen van de bjidragen tussen de woongemeente en de buitengemeente.

Participatiewet

Gemeenten krijgen geld vanuit het rijk voor Sw’ers die in hun gemeente wonen. Voor de intreding van de Participatiewet, onder de Wsw, was geregeld dat deze rijksbijdrage overgemaakt werd van de inwonende gemeente naar de gemeente waar de Sw’er werkt. Met de komst van de Participatiewet is dit niet meer het geval en wordt het geld aan de woongemeente overgemaakt. Gemeenten moeten nu dus zelf regelen wat hiermee te doen. Het ministerie van SZW heeft daarom samen met de VNG en Cedris afspraken gemaakt.

Niet meer verrekenen

Vanaf 2017 komt er een nieuwe, structurele oplossing. De gemeente waar de Sw’er werkt krijgt dan de rijksbijdrage overgemaakt zodat onderling niets meer verrekend hoeft te worden. De jaren 2015 en 2016 worden overgangsjaren. De gemeente waar de Sw’er woont maakt voor 2015 een bedrag van 25.600 euro per Sw’er over naar de gemeente waar de Sw’er werkt. Het gaat om een richtbedrag en ook is het geen verplichting. De drie instanties spreken van een ‘dringend advies aan gemeenten’.

Richtbedrag 25.600 euro

Voor 2016 wordt een nieuw richtbedrag vastgesteld. Mocht een Sw’er een dienstverband hebben bij een Gemeenschappelijke Regeling en niet in één van de deelnemende gemeenten wonen – wat zeer weinig voorkomt – moeten gemeenten uit de GR onderling afspreken bij welke gemeente deze Sw’er in de boeken komt.