Home > Nieuws > SZW actualiseert kennisdocument Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten

SZW actualiseert kennisdocument Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten

Donderdag 05 Maart 2015

In het sociaal akkoord van 11 april 2013 hebben het kabinet en sociale partners (werkgevers en werknemers) afgesproken dat ze extra banen gaan creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. In totaal gaat het om 125.000 extra banen (ten opzichte van de peildatum 1 januari 2013) voor deze mensen die in 2026 gerealiseerd moeten zijn; 100.000 in de marktsector en 25.000 bij de overheid.

De banenafspraak is een landelijke afspraak. Op landelijk niveau wordt gekeken of de werkgevers in de sector overheid en de werkgevers in de sector markt de aantallen hebben gerealiseerd die voor hun sector gelden.

Wat regelt de Wet banenafspraak en quotumheffing arbeidsbeperkten en waarom heb je een wet nodig? Om hoeveel banen gaat het per jaar? Op deze en nog veel meer vragen geeft dit kennisdocument antwoord.

Invulling banenafspraak

Participatiewet en WWB

Bron: samenvoordeklant.nl