Home > Nieuws > Te hoge verwachtingen belemmeren invoering Participatiewet

Te hoge verwachtingen belemmeren invoering Participatiewet

Donderdag 21 Mei 2015

Sociale diensten kunnen de steeds hogere verwachtingen van politiek en samenleving niet waarmaken. Daarvoor waarschuwt Divosa, de vereniging van leidinggevenden van sociale diensten. “Als je sociale diensten overvraagt, vanuit Den Haag gedetailleerd mee blijft sturen en onvoldoende oog hebt voor de praktijk, zijn teleurstellingen onvermijdelijk”, stelt voorzitter René Paas bij de opening van het Divosa Voorjaarscongres 2015 in Groningen.

Het wordt volgens Paas tijd om een aantal mythes door te prikken. Werk voor iedereen. Maatwerk voor elke burger. Strenger straffen en alles terugvorderen. Geen kinderen in armoede. Paas zou niets liever willen, maar komt ook tot de conclusie dat het een utopie is. “Zelfs gemeenten kunnen geen wonderen verrichten”, aldus Paas.

Ruimte, rust en respect

Gemeenten zijn nog volop in de weer om alle nieuwe gedecentraliseerde wet- en regelgeving goed en snel in te voeren. Tegelijkertijd kloppen nog steeds meer mensen voor (jeugd)zorg, werk of inkomen aan bij hun gemeenten. Daarom vindt Divosa dat alle aandacht uit moet gaan naar het op orde brengen van de basis. Aandacht voor hogere verwachtingen vertraagt de invoering van de basisdienstverlening.

Dat trekt een forse wissel op medewerkers, weet Paas. “Dan helpt het als de politiek terughoudend is. De mensen die politieke ambities moeten waarmaken verdienen ruimte, rust en respect om hun werk goed te kunnen doen. Daar hoort ook bij dat bestuurders de oplossingen die ambtenaren hun aanreiken voor praktische problemen sneller omarmen.”

Praktijk

Als concreet voorbeeld noemt Divosa het voorstel om ook mensen die vanwege een arbeidsbeperking op een werkplek het minimumloon niet kunnen verdienen mee te laten tellen voor de banenafspraak. Strenge criteria maken dat nu moeilijk. “In theorie mag de voorgeschreven werkwijze kloppen. De praktijk is weerbarstiger”, zegt Paas. “Sociale diensten en werkgevers maken graag de ambitie van 125.000 banen voor mensen met een arbeidsbeperking waar. Zet de ambitie centraal en wees bereid adviezen ter harte te nemen.”