Home > Nieuws > Tilburg verkiest 'onbeschut' voor kwetsbare werknemers

Tilburg verkiest 'onbeschut' voor kwetsbare werknemers

Donderdag 07 Juli 2016

Gemeenten moeten van staatssecretaris Klijnsma verplicht aan de slag met beschut werken. Tilburg doet het liever anders. De gemeente parkeert de allerzwaksten op de arbeidsmarkt niet in een sociale werkvoorziening, maar leidt ze met succes naar meer zelfstandigheid.

Tilburg verkiest maatwerk voor kwetsbare werknemers

Onlangs bezocht Erik de Ridder een bijeenkomst van centrumgemeenten over beschut werk. Alle deelnemers moesten op één lijn gaan staan waarop afgemeten stond hoeveel beschutte banen er waren gecreëerd. ‘Ik ben bij nul gaan staan’, vertelt de Tilburgse wethouder werk, inkomen en financiën (CDA). ‘Ik was lang niet de enige, maar er waren ook gemeenten die al voor flink wat banen hadden gezorgd. Maar dat ging om tijdelijke contracten. En ze waren bang dat ze na afloop van dat tijdelijke contract er geen vervolg aan konden geven omdat het geld dan op is. Dat is toch gek. Zo geef je kwetsbare mensen wellicht ten onrechte hoop.’

Dergelijke gemeenten lijken netjes hun plicht voor beschut werk te doen, wil de Ridder maar zeggen, maar effectief is het niet. Tilburg besloot daarom al in een vroeg stadium dat het geen beschut werk ging aanbieden op de manier waarop Klijnsma het in gedachten heeft. Het kwam de ‘ongehoorzame gemeente’ op een kritische blik van de staatssecretaris te staan. Maar is dat terecht?

‘Het frame was lange tijd dat we helemaal niets voor deze mensen wilden doen’, vertelt De Ridder. ‘Maar dat is helemaal niet zo. Daarom ben ik blij dat ik nu kan vertellen wat we wél doen en vooral hoe het met al deze mensen gaat. Wij hebben nooit gewild dat ze niets deden en we stoppen ze ook niet allemaal in de dagbesteding: we bieden een aanpak die bij de individuele werknemer past. En dat gaat heel goed. We hebben weliswaar nul mensen in beschut werk, maar er zijn al 35 geïndiceerd voor ons Tilburgs Alternatief. Vijftien daarvan zijn aan de slag en zes mensen zijn bezig in de arbeidsmatige dagbesteding. De anderen zitten nog in het proces. Voor hen wordt binnenkort iets geregeld. Op maat.’

Lees verder op Binnenlands Bestuur.