Home > Nieuws > TNO-publicatie: 'Van de bank aan de bak'

TNO-publicatie: 'Van de bank aan de bak'

Woensdag 11 November 2015

Hoe krijgen we het voor elkaar om mensen die moeilijk aan een baan komen - met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals dat heet - ook daadwerkelijk duurzaam te laten participeren? Dat kan alleen slagen als de vele betrokken actoren effectief samenwerken. De TNO-publicatie 'Van de bank aan de bak' biedt in vogelvlucht de oogst van al die inzichten en de ervaringen van degenen die in de praktijk aan de slag gingen met het succesvol organiseren van samenwerking tussen gemeenten, bedrijven en cliënten. 

Op 1 januari 2015 is een baanbrekende verandering ingeluid voor mensen die een opstap nodig hebben naar de arbeidsmarkt. Vanaf die datum is de Participatiewet van kracht. Doel van die wet is meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te krijgen. Dat vergt een gesmeerde en effectieve samenwerking van gemeenten, bedrijven en cliënten: de potentiële werknemers. Hoe is dat succesvol te organiseren? TNO heeft daar afgelopen jaren onderzoek naar gedaan.

Publicatie

De TNO-publicatie 'Van de bank aan de bak: gereedschap voor effectieve re-integratie van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt' is geschreven door Astrid Hazelzet en Roland Blonk. 

De uitgave bevat praktijkverhalen en impressies, waarmee de auteurs inspiratie en handvatten willen bieden aan allen die werk willen maken van duurzaam werk. En dat Dariuz hieraan een bijdrage heeft mogen leveren, maakt ons niet alleen trots, maar ook heel erg dankbaar!

Downloaden

Meer informatie en downloaden