Home > Nieuws > Toegankelijkheid arbeidsmarkt voor mensen met een beperking

Toegankelijkheid arbeidsmarkt voor mensen met een beperking

Donderdag 28 Augustus 2014

Eindrapport Europees project BITSE gepresenteerd

Deze maand is het eindrapport van het Europese project BITSE gepresenteerd. De afgelopen twee jaar heeft Middin, samen met nog 13 andere organisaties uit maar liefst tien Europese landen, als Nederlandse partner deelgenomen aan dit project, dat beoogt de toegang tot de arbeidsmarkt voor mensen met een beperking te vergroten. Het eindrapport kun je hier downloaden.

Samen identificeerden zij barrières, ontwikkelden zij 'best practice toolkits' en deden zij aanbevelingen om (bewustzijn over) de toegankelijkheid van de arbeidsmarkt voor mensen met een beperking te vergroten. Er werd input geleverd door ervaringsdeskundigen, het persoonlijke netwerk van mensen met een beperking, docenten, trainers en (job)coaches, werkgevers en zorgorganisaties. Middin zet de resultaten van BITSE in bij haar streven om mensen met een beperking zo veel mogelijk deel te laten nemen op de arbeidsmarkt, zoals bijvoorbeeld bij haar project "Aan het Werk" dat gericht is op (arbeids)participatie.

Goed voorbeeld

In het filmpje "Wajong people on the job, Middin cares" kunt u een van de best practices van Middin bekijken. Andere goede voorbeelden over arbeidsparticipatie van mensen met een beperking zijn te vinden op de website van de World Association of Supported Employment.

BITSE

BITSE staat voor 'Barriers which Inhibit the Transition from School to Employment for persons with a disability'. Het BITSE project is een Leonardo da Vinci partnership, in het kader van het EU Lifelong Learning Programme.

Het rapport en meer informatie

Het (Engelstalig) eindrapport is voor iedereen toegankelijk en nu te vinden op op de BITSE-projectpagina op de site van de Belgische projectpartner, de EASPD. Meer informatie over het BITSE project is te verkrijgen bij Astrid Haccou, adviseur sociaal domein bij Middin: a.haccou@middin.nl of 06 109 105 15.