Home > Nieuws > Tussenstand: 150.000 mensen geholpen door sectorplannen

Tussenstand: 150.000 mensen geholpen door sectorplannen

Donderdag 19 November 2015

Al bijna 150.000 mensen zijn door de sectorplannen geholpen. Zo schoolden werknemers zich om aan het werk te kunnen blijven, werden ze ondersteund zodat zij langer gezond kunnen blijven werken en werden werknemers begeleid naar ander werk. Dit is het tussenresultaat van de 76 sectorplannen die sociale partners en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid uitvoeren.

Het aantal werknemers dat op die manier is geholpen, is bijna verdubbeld vergeleken met een half jaar geleden. Het aantal zal de komende tijd nog verder stijgen. De meeste plannen moeten nog voor de helft worden uitgevoerd en een deel moet nog starten. Dit schrijft minister Asscher op 17 november 2015 in een brief aan de Tweede Kamer.

In de plannen maakten de sociale partners afspraken in de regio of sector om mensen aan het werk te houden of te helpen. Werkgevers en werknemers konden een sectorplan indienen bij minister Asscher die geld beschikbaar stelde, op voorwaarde dat de bonden en werkgevers tenminste de helft bijlegden. Dat kan nu niet meer, maar de uitvoering van de plannen gaat de komende tijd nog wel verder.

Lees de Kamerbrief voortgang sectorplannen op: www.rijksoverheid.nl