Home > Nieuws > Verdeling banenafspraak per overheidssector

Verdeling banenafspraak per overheidssector

Donderdag 24 Maart 2016

Minister Plasterk van BZK heeft sectorwerkgevers in de overheid geïnformeerd over de doelgroepen van de banenafspraak en de aangepaste telwijze van het aantal banen in verband met het overgangsjaar 2014. In zijn brief heeft Plasterk ook de streefcijfers per sector en de totaal te behalen extra banen opgenomen. 

Werkgevers in de overheidssector en het onderwijs hebben in het sociaal akkoord afgesproken de komende tien jaar 25.000 mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te krijgen. Op de website van de Programmaraad staat de verdeling van de banenafspraak over de verschillende sectoren binnen de overheid:

  • Gemeenten/arbeidsmarktregio’s
  • Ministeries
  • Provincies
  • Defensie
  • MBO
  • Universitair Medische Centra
  • Universiteiten

Download de verdeling banenafspraak per sector op: www.samenvoordeklant.nl

PO-raad committeert zich aan banenafspraak

Nederland telt 7.261 basisscholen, waarvan zo’n 600 voor speciaal of voortgezet speciaal onderwijs. In het primair onderwijs zijn ongeveer 170.000 mensen werkzaam. In een brief over de banenafspraak committeerde de PO-raad (sectororganisatie voor het primair onderwijs) zich vorig jaar aan het doel om mensen met een arbeidsbeperking in het primair onderwijs aan het werk te helpen. De PO-raad ondersteunt pilots voor het aanstellen van mensen met een arbeidsbeperking. 

Lees verder op: www.samenvoordeklant.nl